Instrument för bedömning av arbetsförmåga

Våra tjänster

Att komplettera olika datainsamlingsmetoder är en förutsättning för att uppnå en så god bedömning av arbetsförmåga som möjligt. Den information som WRI- och WEIS-intervjuer och AWP- och AWC-observationer genererar utgör en viktig grund vid planering av personcentrerade rehabiliteringsinsatser.

Vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, bedrivs forskning och utveckling kring instrument för bedömning av arbetsförmåga.

AWP

Med bedömningsinstrumentet AWP är det möjligt att göra en aktivitetsbaserad bedömning av klienters arbetsförmåga i olika arbetsuppgifter i såväl reella som konstruerade miljöer.

Instrumentet kan användas hos klienter med alla former av arbetsrelaterad problematik.

AWC

Vid bedömning av arbetsförmåga är det viktigt att bilda sig en uppfattning om vilka krav som ställs på personen i arbetssituationen genom att göra en arbetskravsanalys.

Bedömningsinstrumentet AWC syftar till att bedöma vilka krav på arbetsfärdigheter som ställs på klienten i olika arbetssituationer.

WEIS

WEIS är ett intervjuinstrument utvecklat för att utforska samspelet mellan personen och dennes arbetsmiljö. Vid bedömning identifieras personens upplevelse av hindrande och stödjande arbetsmiljöfaktorer (fysiska som psykosociala) och dess påverkan på personens tillfredsställelse och välbefinnande.

WRI

WRI är ett intervjuinstrument utvecklat för att bedöma hur en persons motivation, dagliga vanor och rutiner, och den omgivande sociala miljön påverkar personens arbetspotential. Individens förmåga att vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete. Instrumentet kan användas hos klienter man alla former av arbetsrelaterad problematik.

 

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar i samtliga instrument.
Om du går en utbildning via oss ingår också licenskostnaden för två år framåt.

Här kan du se vilka kurser som finns tillgängliga.

Vi kan också komma till din organisation och hålla en utbildning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Användarlicenser

För att få använda instrumenten AWP, AWC, WEIS och WRI behöver du ha en användarlicens. Licensen är personlig och giltig i två år. 
Vid köp av licens får du ett konto på vår hemsida där du
kommer åt instrumenten.

Våra licenser finns tillgängliga via vår partner Spetsa. Klicka på knappen nedan för att se våra licenser på Spetsas webshop. 

Vid frågor kontakta support@spetsa.se.

AWP & AWC

Sedan en längre tid har jag i min forskning ägnat mig åt att förstå och förklara fenomenet arbetsförmåga, vilket bland annat resulterat i den konceptuella referensramen Assessment of Work Functioning (AWF).

En central del av min forskning handlar även om att jag arbetat med att utveckla och pröva två instrument som används inom området bedömning av arbetsförmåga – Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC). Båda instrumenten har sin grund i den teoretiska modellen Model of Human Occupation.

Kontaktpersoner för AWP & AWC

AWP & AWC finns tillgängligt på flera olika språk i flera olika länder.
Nedan finns kontaktperson för respektive språk.

Tyska

Johanna Stöckl

adm@spetsa.se

Johanna Stöckl, BSc OT
Occupational therapist at the Rehabilitation Medicine Clinic at Danderyd University Hospital, Stockholm.
Engaged in the translation and validation process of the German version of AWP/AWC. Working on developing educational activities addressing occupational therapists in the field of vocational rehabilitation and AWP/AWC users in German speaking countries.

Finska

Jennie Nyman 

adm@spetsa.se

Jennie Nyman MSC, OTR. Undervisar i arbetsterapi vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsinfors, Finland. Har deltagit i översättning och bearbetning av de finska versionerna av AWP och AWC, och utbildar arbetsterapeuter i Finland i bedömning av arbetsförmåga utgående ifrån Mode of Human Occupation (AWP, AWC, WRI &….)

Engelska

Alexander Doane

adm@spetsa.se

Jennie Nyman MSC, OTR. Undervisar i arbetsterapi vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsinfors, Finland. Har deltagit i översättning och bearbetning av de finska versionerna av AWP och AWC, och utbildar arbetsterapeuter i Finland i bedömning av arbetsförmåga utgående ifrån Mode of Human Occupation (AWP, AWC, WRI &….)

Danska

Per Stegler Markussen

per.markussen@spetsa.se

Engelska

Alexander Doane

alexander.doane@spetsa.se

Finska

Jenny Nyman 

jenny.nyman@spetsa.se

Finska

Janett Halonen

janett.halonen@spetsa.se

Kontakt för kommuner

Pernilla Conradsson Ström

 pernilla.conradsson@spetsa.se

Nederländska

Sabrina Jansen

sabrina.jansen@spetsa.se

Norska

Randi Wågø Aas

randi.wago.aas@spetsa.se

Tyska

Johanna Stöckl

johanna.stockl@spetsa.se

WRI & WEIS

Mitt forskningsområde är arbetslivsinriktad rehabilitering, med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmåga.

För att vi ska kunna sätta in rätt insatser vid nedsatt arbetsförmåga krävs tillförlitliga bedömningsmetoder. En central del i min forskning är bearbetning, utveckling och psykometrisk prövning av de svenska versionerna av bedömningsinstrumenten:  
 
• WRI – Worker Role Interview 
• WEIS – Work Environment Impact Scale

Support

Vänligen kontakta oss på adm@spetsa.se vid frågor.